Tải bài hát Những Ngày Xưa Thân Ái

 • Trình bày: Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn
 • Tác giả: Loan Thảo - Phạm Thế Mỹ
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 64349
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • Cải lương
 • 37888
Người Tình Trên Chiến Trận

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • Cải lương
 • 30550
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 24614
 • Vọng cổ
 • 23672
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

 • Cải lương
 • 22681
Dòng Sông Quê Em

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 13403
Bà Mẹ Quê

Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 11762