Tải Bài Hát

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

Tác giả:Loan Thảo - Phạm Thế Mỹ - Thể loại: Vọng cổ