Tải bài hát Những Đồi Hoa Sim

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Vương
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 44536
 • Cải lương
 • 39967
 • Cải lương
 • 31919
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Vương

 • Cải lương
 • 30213
 • Cải lương
 • 25485
 • Vọng cổ
 • 25143
 • Cải lương
 • 23481
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 16255