Tải bài hát Những Đồi Hoa Sim

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Vương
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 48840
 • Cải lương
 • 44812
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Vương

 • Cải lương
 • 36381
 • Cải lương
 • 35374
 • Vọng cổ
 • 28912
 • Cải lương
 • 28265
 • Cải lương
 • 25877
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 17927
-->