Tải bài hát Người Trinh Nữ Tên Thi

 • Trình bày: Chí Tâm - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm

 • Vọng cổ
 • 42090
 • Cải lương
 • 36680
 • Cải lương
 • 29914
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 23347
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 22923
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 22214
 • Vọng cổ
 • 9224
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8525