Tải bài hát Một Tấm Lòng

 • Trình bày: Bo Bo Hoàng - Hữu Phước
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 23691
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 13789
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 13243
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • Vọng cổ
 • 11047
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 10979
 • Cải lương
 • 8388
 • Cải lương
 • 6991
San Hậu

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 6784