Tải Bài Hát

Mấy Mùa Xa Nhau

Minh Cảnh - Thanh Tuyền

Tác giả:Thể Hà Văn - Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ