Tải Bài Hát

Mạnh Lệ Quân - Tái Sinh Duyên

Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga - Lệ Thủy - Minh Vương - Tám Vân - Thanh Thanh Hoa - Thanh Tuấn - Văn Chung

Tác giả:Loan Thảo - Thể loại: Cải lương