Tải bài hát Lối Về Đất Mẹ

 • Trình bày: Hương Lan - Phương Quang
 • Tác giả: Duy Khánh - Loan Thảo
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Người Ngoài Phố

Hương Lan

 • Vọng cổ
 • 10858
Ai Ra Xứ Huế

Hương Lan

 • Vọng cổ
 • 8824
San Hậu

Phương Quang

 • Cải lương
 • 8148
 • Vọng cổ
 • 7432
Xe Cát Biển Đông

Hương Lan

 • Cải lương
 • 6987
 • Vọng cổ
 • 6482
Đời Cô Lẻ

Phương Quang

 • Cải lương
 • 5977
 • Vọng cổ
 • 5963
-->