Tải bài hát Lệnh Xé Xác

 • Trình bày: Hề Sa - Văn Hường
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 18172
Hai Chàng Rễ Hụt

Văn Hường

 • Cải lương
 • 11371
Tôi Thua Số Đuôi

Văn Hường

 • Vọng cổ
 • 8590
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

 • Vọng cổ
 • 8397
Lý Kéo Chài

Hề Sa

 • Vọng cổ
 • 6424
Tarzan Nổi Giận

Văn Hường

 • Vọng cổ
 • 6411
Ba Ông Thầy Bói

Văn Hường

 • Cải lương
 • 6231
Tôi Đi Lính

Văn Hường

 • Vọng cổ
 • 6169