Tải Bài Hát

Khúc Nhạc Từ Ly

Ngọc Giàu - Tấn Tài

Tác giả:Loan Thảo - Thể loại: Vọng cổ