Tải Bài Hát

Khói Sóng Tiêu Tương

Diệp Lang - Kim Ngọc - Ngọc Hương - Thanh Tuấn - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

Tác giả:Hà Triều - Hoa Phượng - Thể loại: Cải lương