Tải Bài Hát

Kẻ Ở Miền Xa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

Tác giả:Trúc Phương - Yên Trang - Thể loại: Vọng cổ