Tải bài hát Hương Giang Còn Tôi Chờ

 • Trình bày: Dũng Thanh Lâm - Hà Thanh
 • Tác giả: Châu Kỳ - Nguyễn Liêu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 29000
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm

 • Cải lương
 • 17404
 • Vọng cổ
 • 5331
Giọng Ca Dĩ Vãng

Dũng Thanh Lâm

 • Vọng cổ
 • 5228
Manh Áo Quê Nghèo

Dũng Thanh Lâm

 • Cải lương
 • 4924
 • Cải lương
 • 4044
Hỏa Sơn Thần Nữ

Dũng Thanh Lâm

 • Cải lương
 • 3675
Xóm Đêm

Hà Thanh

 • Vọng cổ
 • 3458
-->