Tải Bài Hát

Hoa Trinh Nữ

Duy Khánh - Thanh Nga

Tác giả:Trần Thiện Thanh - Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ