Tải bài hát Gió Trăng Ngàn

 • Trình bày: Chí Tâm - Lệ Thu
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm

 • Vọng cổ
 • 43837
 • Vọng cổ
 • 24458
 • Cải lương
 • 23146
Hận Tha La

Chí Tâm

 • Vọng cổ
 • 9080
 • Vọng cổ
 • 7172
 • Vọng cổ
 • 6615
 • Vọng cổ
 • 6315
Qua Cơn Mê

Chí Tâm

 • Vọng cổ
 • 6031