Tải bài hát Ghét Thương Thương Ghét

 • Trình bày: Minh Cảnh
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 42668
 • Cải lương
 • 33492
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 22221
Dốc Sương Mù

Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 17238
 • Vọng cổ
 • 12695
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 12474
 • Cải lương
 • 12399
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 11038
-->