Tải Bài Hát

Gạo Trắng Trăng Thanh

Lệ Thủy - Minh Vương

Tác giả:Chưa xác định - Thể loại: Vọng cổ