Tải bài hát Gánh Nước Đêm Trăng

 • Trình bày: Minh Vương
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 38678
 • Cải lương
 • 31271
 • Cải lương
 • 29182
 • Cải lương
 • 24942
 • Cải lương
 • 23146
Những Đồi Hoa Sim

Minh Vương

 • Vọng cổ
 • 17290
 • Cải lương
 • 15860
 • Vọng cổ
 • 10725