Tải bài hát Gánh Nước Đêm Trăng

 • Trình bày: Minh Vương
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 44813
 • Cải lương
 • 36381
 • Cải lương
 • 35374
 • Cải lương
 • 28265
 • Cải lương
 • 25877
Những Đồi Hoa Sim

Minh Vương

 • Vọng cổ
 • 18795
 • Cải lương
 • 17066
 • Vọng cổ
 • 11914
-->