Tải Bài Hát

Dương Quý Phi - An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga - Thanh Sang - Văn Chung

Tác giả:Thế Châu - Thể loại: Cải lương