Tải Bài Hát

Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương - Ngọc Giàu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Tư Ròm - Văn Chung

Tác giả:Hoa Phượng - Thể loại: Cải lương