Tải bài hát Dòng Lệ Đau Thương

 • Trình bày: Chí Tâm - Mỹ Châu
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm

 • Vọng cổ
 • 42114
 • Cải lương
 • 36743
 • Cải lương
 • 29931
 • Cải lương
 • 23718
 • Vọng cổ
 • 22950
 • Cải lương
 • 22614
 • Cải lương
 • 22241
 • Cải lương
 • 19228