Tải bài hát Đôi Nhân Tình Khùng

 • Trình bày: Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa - Thanh Việt - Thành Được
 • Tác giả: Hà Triều - Hoa Phượng
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 35075
Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 29061
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Hữu Phước - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 28995
 • Cải lương
 • 27025
 • Cải lương
 • 26765
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 19870
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 18377
 • Cải lương
 • 16226
-->