Tải bài hát Đêm Lạnh Chùa Hoang

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương - Phượng Liên
 • Tác giả: Yên Lang
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên

 • Vọng cổ
 • 68976
Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 44536
Bao Công Xử Án Quách Hòe

Minh Cảnh - Minh Vương

 • Cải lương
 • 39967
 • Cải lương
 • 31919
Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Minh Vương - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 25485
 • Vọng cổ
 • 25143
 • Cải lương
 • 23481
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 21299