Tải Bài Hát

Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tám Vân - Tấn Tài - Thanh Sang - Út Trà Ôn

Tác giả:Nguyên Thảo - Thể loại: Cải lương