Tải Bài Hát

Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Thanh Nga - Thành Được

Tác giả:Chưa xác định - Thể loại: Cải lương