Tải bài hát Chuyện Tình An Lộc Sơn

 • Trình bày: Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga - Thanh Sang
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 40874
 • Cải lương
 • 32596
 • Cải lương
 • 24000
Đường Gươm Nguyên Bá

Ngọc Giàu - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 23838
 • Cải lương
 • 20437
 • Cải lương
 • 18577
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang

 • Cải lương
 • 18279
 • Cải lương
 • 16805