Tải Bài Hát

Chim Vịt Kêu Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

Tác giả:Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ