Tải bài hát Chiều Lên Bản Thượng

 • Trình bày: Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 50085
 • Cải lương
 • 38141
 • Vọng cổ
 • 30059
 • Vọng cổ
 • 19094
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 18524
 • Vọng cổ
 • 16692
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 15416
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 15006
-->