Tải Bài Hát

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Ngọc Giàu - Út Bạch Lan

Tác giả:Lê Dinh - Minh Kỳ - Viễn Châu - Thể loại: Vọng cổ