Tải bài hát Bụi Mờ Ải Nhạn

 • Trình bày: Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài - Út Bạch Lan - Út Hiền
 • Tác giả: Hà Triều - Hoa Phượng
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 37890
 • Cải lương
 • 22951
 • Cải lương
 • 22686
 • Cải lương
 • 19574
 • Cải lương
 • 17908
 • Cải lương
 • 15974
Cuốn Theo Chiều Gió

Tám Vân - Tấn Tài

 • Cải lương
 • 15558
 • Cải lương
 • 14831