Tải Bài Hát

Bông Ô Môi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Phụng - Phượng Liên

Tác giả:Viễn Châu - Thể loại: Cải lương