Tải Bài Hát

Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

Tác giả:Chưa xác định - Thể loại: Cải lương