Tải bài hát Bình Sa Lạc Nhạn

 • Trình bày: Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 35557
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 22482
 • Đờn ca Tài tử
 • 19699
Trung Thu

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 18985
 • Đờn ca Tài tử
 • 16556
 • Đờn ca Tài tử
 • 15054
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 14551
 • Đờn ca Tài tử
 • 14364
-->