Tải bài hát Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

 • Trình bày: Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 33289
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 21163
 • Đờn ca Tài tử
 • 18642
Trung Thu

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 18104
 • Đờn ca Tài tử
 • 15397
 • Đờn ca Tài tử
 • 14176
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 13912
 • Đờn ca Tài tử
 • 13591
-->