Tải bài hát Bên cầu dệt lụa

 • Trình bày: Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa - Văn Chung
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 46479
 • Cải lương
 • 36788
 • Cải lương
 • 29041
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Sang - Văn Chung

 • Cải lương
 • 27096
 • Cải lương
 • 26848
 • Cải lương
 • 22077
 • Cải lương
 • 19864
Dốc Sương Mù

Thanh Sang

 • Cải lương
 • 18806
-->