Tải bài hát Bên cầu dệt lụa

 • Trình bày: Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa - Văn Chung
 • Tác giả: Thế Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 42781
 • Cải lương
 • 33913
 • Cải lương
 • 27107
Đường Gươm Nguyên Bá

Thanh Sang - Văn Chung

 • Cải lương
 • 24565
 • Cải lương
 • 24516
 • Cải lương
 • 20913
 • Cải lương
 • 18974
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 17391
-->