Tải bài hát Bát Bản Chấn

 • Trình bày: Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 30986
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 20116
 • Đờn ca Tài tử
 • 17873
Trung Thu

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 17464
 • Đờn ca Tài tử
 • 14580
 • Đờn ca Tài tử
 • 13452
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 13411
 • Đờn ca Tài tử
 • 12995