Tùng Lâm

Nghệ sĩ Tùng Lâm

Nghệ sĩ hài Tùng Lâm sinh ngày 1-3-1934 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam.

Nổi tiếng trong làng hài vào những năm 1975, danh hài Tùng Lâm là một trong những nghệ sĩ tạo được dấu ấn đến nỗi chỉ cần nghệ sĩ bước ra sân khấu cũng đủ để tiếng cười của những khán giả vang lên. Vậy nên cái tên danh h... Xem thêm

Hai Chàng Rễ Hụt

Bạch Lan Thanh - Tùng Lâm - Văn Hường

13075 Cải lương
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

6931 Cải lương
Tiết Đinh San Cầu Phàn Lê Huê Tân Thời

Ba Vân - Hề Minh - Tùng Lâm

3885 Cải lương
Tiết Giao Đoạt Ngọc 65 - Cải lương hài

Ba Vân - Tùng Lâm - Xuân Phát

2697 Cải lương
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Ba Vân - Kim Cúc - La Thoại Tân

2184 Cải lương
  • 5625
Tuyển Tập Cải Lương Hài Trước 1975 - Bạch Lan Thanh - Hề Sa - Hồng Nga - Không xác định - Kim Ngọc - Phi Thoàn - Thanh Việt - Tùng Lâm - Văn Hường
Tuyển Tập Cải Lương Hài Trước 1975

Bạch Lan Thanh - Hề Sa - Hồng Nga - Không xác định - Kim Ngọc - Phi Thoàn - Thanh Việt - Tùng Lâm - Văn Hường

  • 2321
Xe Cát Biển Đông - Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền - Hòa đờn - Hương Lan - Hữu Phước - La Thoại Tân - Phi Thoàn - Thành Được - Tùng Lâm
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền - Hòa đờn - Hương Lan - Hữu Phước - La Thoại Tân - Phi Thoàn - Thành Được - Tùng Lâm

-->