Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

5797 Cải lương
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

5685 Cải lương
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2910 Cải lương
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2468 Cải lương
Thủ Cung Sa

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Phương Quang

2453 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2439 Cải lương
Ngọn Cỏ Gió Đùa - Tuyệt Tình Ca 3

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thanh Việt

2402 Cải lương
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

2264 Cải lương
Lan Huệ Sầu Ai

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Hồng Nga

245 Cải lương
  • 5765
Tuyển Tập Cải Lương Hài Trước 1975 - Bạch Lan Thanh - Hề Sa - Hồng Nga - Không xác định - Kim Ngọc - Phi Thoàn - Thanh Việt - Tùng Lâm - Văn Hường
Tuyển Tập Cải Lương Hài Trước 1975

Bạch Lan Thanh - Hề Sa - Hồng Nga - Không xác định - Kim Ngọc - Phi Thoàn - Thanh Việt - Tùng Lâm - Văn Hường

  • 2323
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt

-->