Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

31880 Cải lương
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

5500 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4715 Cải lương
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

3605 Cải lương
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

3257 Cải lương
Nữ Chúa Một Đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

2660 Cải lương
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

2139 Cải lương
  • 2172
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt

-->