La Thoại Tân

Nghệ sĩ La Thoại Tân

La Thoại Tân, là một nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, đa tài vừa viết báo, đóng kịch, đóng phim, làm MC... từng nổi lên ngay từ những năm đầu của thập niên 1960 tại Sài Gòn, cùng thời với các nghệ sĩ như Vân Hùng, Trần Quang, Thẩm Thúy Hằng (từng đóng cặp với La Thoại Tân trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình... Xem thêm

Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền

6934 Cải lương
Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn

Ba Vân - Kim Cúc - La Thoại Tân

2185 Cải lương
  • 2321
Xe Cát Biển Đông - Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền - Hòa đờn - Hương Lan - Hữu Phước - La Thoại Tân - Phi Thoàn - Thành Được - Tùng Lâm
Xe Cát Biển Đông

Bạch Lan Thanh - Bạch Tuyết - Diệu Hiền - Hòa đờn - Hương Lan - Hữu Phước - La Thoại Tân - Phi Thoàn - Thành Được - Tùng Lâm

-->