Lý Kéo Chài

Hề Sa

6536 Vọng cổ
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

5097 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4431 Cải lương
4130 Vọng cổ
Lệnh Xé Xác

Hề Sa - Văn Hường

2352 Vọng cổ
920 Vọng cổ
Có Gì Đâu

Hề Sa

763 Vọng cổ
  • 4935
Tuyển Tập Cải Lương Hài Trước 1975 - Bạch Lan Thanh - Hề Sa - Hồng Nga - Không xác định - Kim Ngọc - Phi Thoàn - Thanh Việt - Tùng Lâm - Văn Hường
Tuyển Tập Cải Lương Hài Trước 1975

Bạch Lan Thanh - Hề Sa - Hồng Nga - Không xác định - Kim Ngọc - Phi Thoàn - Thanh Việt - Tùng Lâm - Văn Hường

  • 2761
Tư Ếch Coi Cải Lương - Hề Minh - Hề Sa - Văn Hường
Tư Ếch Coi Cải Lương

Hề Minh - Hề Sa - Văn Hường