DANH SÁCH BÀI HÁT (833 bài hát)

505 Cải lương Tây Thi Tây Thi - Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang - Lệ Thu - Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu - Thanh Tuấn - Văn Chung 2842 Cải lương Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn) Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn) - Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Thanh Thanh Hoa 623 Cải lương Mồ Chồng Ngọn Cỏ Còn Xanh Mồ Chồng Ngọn Cỏ Còn Xanh - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài 501 Vọng cổ Áo Đẹp Nàng Dâu Áo Đẹp Nàng Dâu - Bạch Tuyết - Thành Được 858 Cải lương Ba Ông Thầy Bói Ba Ông Thầy Bói - Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh 804 Cải lương Tấm Lòng Của Biển Tấm Lòng Của Biển - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Tám Vân - Thanh Nga - Thành Được - Út Bạch Lan 413 Cải lương Sở Vân Cứu Giá Sở Vân Cứu Giá - Diệp Lang - Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Văn Chung 306 Cải lương Sở Vân Cưới Vợ Sở Vân Cưới Vợ - Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương - Mỹ Châu - Tài Bửu Bửu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Văn Chung 3426 Cải lương Sân Khấu Về Khuya Sân Khấu Về Khuya - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa - Thành Được 813 Cải lương San Hậu San Hậu - Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga 535 Cải lương Quan Âm Thị Kính Quan Âm Thị Kính - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Thanh Thanh Hoa 2385 Cải lương Người Tình Trên Chiến Trận Người Tình Trên Chiến Trận - Diệp Lang - Hồng Nga - Minh Vương - Mỹ Châu - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn