Danh sách bài hát (15 bài hát)

Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

13481 Cải lương
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

8045 Cải lương
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

7687 Cải lương
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

7541 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4488 Cải lương
Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Kiều Mai Lý - Út Hiền

4002 Vọng cổ
3911 Vọng cổ
Chuyện Tình Hàn Mạc Tử

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Út Hiền

3696 Cải lương
3400 Vọng cổ
Đã Mấy Mùa Hoa

Út Hiền

3134 Vọng cổ
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2468 Cải lương
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

2215 Cải lương
-->