Danh sách bài hát (15 bài hát)

Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

12947 Cải lương
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

7715 Cải lương
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

7112 Cải lương
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

7088 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4259 Cải lương
Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Kiều Mai Lý - Út Hiền

3686 Vọng cổ
3668 Vọng cổ
Chuyện Tình Hàn Mạc Tử

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Út Hiền

3427 Cải lương
3142 Vọng cổ
Đã Mấy Mùa Hoa

Út Hiền

2830 Vọng cổ
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2352 Cải lương
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

2089 Cải lương
-->