Danh sách bài hát (15 bài hát)

Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

7549 Vọng cổ
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

7372 Cải lương
Dòng Lệ Biệt Cố Nhân

Ngọc Hương - Út Trà Ôn

5084 Vọng cổ
Hoa Biển

Ngọc Hương - Trung Chỉnh

4582 Vọng cổ
Sao Anh Đành Quên

Minh Phụng - Ngọc Hương

4367 Vọng cổ
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Ngọc Hương - Thanh Hải

4193 Vọng cổ
Châu Bích Lệ

Hữu Phước - Ngọc Hương

4043 Vọng cổ
Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

3921 Vọng cổ
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 3

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3603 Cải lương
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 2

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3283 Cải lương
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

2936 Cải lương
Khói Sóng Tiêu Tương

Diệp Lang - Kim Ngọc - Ngọc Hương

2483 Cải lương