Danh sách bài hát (18 bài hát)

Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

8740 Vọng cổ
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

8300 Cải lương
Dòng Lệ Biệt Cố Nhân

Ngọc Hương - Út Trà Ôn

5722 Vọng cổ
Hoa Biển

Ngọc Hương - Trung Chỉnh

5463 Vọng cổ
Sao Anh Đành Quên

Minh Phụng - Ngọc Hương

5021 Vọng cổ
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Ngọc Hương - Thanh Hải

4703 Vọng cổ
Châu Bích Lệ

Hữu Phước - Ngọc Hương

4660 Vọng cổ
Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

4288 Vọng cổ
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 3

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3980 Cải lương
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 2

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3630 Cải lương
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

3413 Cải lương
Khói Sóng Tiêu Tương

Diệp Lang - Kim Ngọc - Ngọc Hương

2878 Cải lương
-->