Minh Chí

Nghệ sĩ Minh Chí

Từ những năm đầu của thập niên 1950, nghệ sĩ Minh Chí đã nổi tiếng khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc và luôn cả bên Miên, trên Lào, do những bộ dĩa hát với tiếng ca của ông được phổ biến cùng khắp.
Thời thập niên 1960 đoàn cải lương Kim Chưởng được mệnh danh “đệ nhứt anh hùng lưu diễn.” Nhờ đi nhiều, tu... Xem thêm

Danh sách bài hát (4 bài hát)

Áo Cưới Trước Cổng Chùa

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước

  • Cải lương
  • 6269
Thuyền Ra Cửa Biển

Hề Minh - Hoàng Giang - Minh Chí

  • Cải lương
  • 4077
Cành Hoa Trước Gió - Phần 2

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

  • Cải lương
  • 3257
Cành Hoa Trước Gió - Phần 1

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

  • Cải lương
  • 3126