Danh sách bài hát (10 bài hát)

Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

19810 Cải lương
Người Phu Khiêng Kiệu Cưới

Diệu Nga - Hồng Nga - Lệ Thủy

6690 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4924 Cải lương
Tình Nghèo Có Nhau

Diệu Nga - Minh Phụng

3702 Vọng cổ
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3675 Cải lương
Hạnh Nguyên Cống Hồ

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2450 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2397 Cải lương
Mạnh Lệ Quân

Bạch Tuyết - Diệu Nga - Hồng Nga

2369 Cải lương
Nhị Độ Mai

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2347 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2060 Cải lương
-->