Danh sách bài hát (10 bài hát)

Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

18961 Cải lương
Người Phu Khiêng Kiệu Cưới

Diệu Nga - Hồng Nga - Lệ Thủy

6071 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4639 Cải lương
Tình Nghèo Có Nhau

Diệu Nga - Minh Phụng

3458 Vọng cổ
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3445 Cải lương
Mạnh Lệ Quân

Bạch Tuyết - Diệu Nga - Hồng Nga

2247 Cải lương
Hạnh Nguyên Cống Hồ

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2226 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2224 Cải lương
Nhị Độ Mai

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2185 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

1921 Cải lương
-->