Xuân Đất Khách

Xuân Đất Khách

Trình bày: Hà Bửu Tân

Tác giả:Viễn Châu

Thể loại: Vọng cổ

Thông tin và lời bài hát: Xuân Đất Khách

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Xuân Đất Khách - Hà Bửu Tân

Bạn đã nghe chưa?

CẢM NHẬN CỦA BẠN