Xàng Xê

Xàng Xê

Trình bày: Ba Tu

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Xàng Xê

Độc tấu đờn kìm Xàng Xê Nhạc sư Ba Tu

CẢM NHẬN CỦA BẠN