Xàng Xê - Lớp 1

Xàng Xê - Lớp 1

Trình bày: Hòa đờn

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Xàng Xê - Lớp 1

Nếu Quý vị biết hoặc sưu tầm được lời của bài hát này, vui lòng đóng góp Tại đây.

Bài bản Đờn ca Tài tử Xàng Xê - Lớp 1.

CẢM NHẬN CỦA BẠN