Văn Thiên Tường

Văn Thiên Tường

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Văn Thiên Tường

Văn Thiên Tường (Mười Tiễng, Vĩnh Bảo)

CẢM NHẬN CỦA BẠN