Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán

Trình bày: Vĩnh Bảo

Tác giả:Chưa xác định

Thể loại: Đờn ca Tài tử

Thông tin và lời bài hát: Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán (Mười Tiễng, Vĩnh Bảo)

CẢM NHẬN CỦA BẠN